Allt kommer att gå förlorat om du ändrar språket. Är du säker på att du vill göra det?